Banktitok/ Adók/ Betétbiztosítás

Az osztrák Banktörvény (Bankwesengesetz, BWG) 38. §-ában rögzített banktitok intézménye változtatásokkal szemben az alkotmányi normáknak megfelelő védettséget élvez.

Ugyanakkor nemzetközi folyamatoknak megfelelően a banktitok terén a következő változtatásokra került sor.

Ausztria 2017-től kötelezte magát az automatikus adatcserére („közös jelentési szabvány törvény“, Gemeinsames Meldestandard-Gesetz).

Ennek megfelelően a banktitok külföldi banki ügyfelek részére EU-tagállamok és részt vevő harmadik országok tekintetében megszűnik.

Alapvetően a 2017. január 1-el kezdődő adózási időszakokra vonatkozóan kerül sor az automatikus adatcserére.

Bizonyos új ügyfelekre vonatkozóan viszont már 2016. október 1-től kezdődő hatállyal továbbít a bank információkat.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a másik államban honos ügyfél számláit és és értékpapírszámláit érinti (adatok a számlaegyenlegről, éves bruttó kamatösszegek, osztalékok és egyéb az értékpapírszámlával kapcsolatosan szerzett jövedelmek).

Létesítésre kerül egy központi számlanyilvántartás, melyben szerepelnek a számlák törzsadatai (ügyfél személyes adatai, számlaszám, a számla nyitásának és zárásának dátuma, a számlavezető pénzintézet megjelölése)

A jővőben nemcsak bűnüldöző szervek, hanem adóhatóságok is hozzáférést kapnak ezen központi számlanyilvántartáshoz. Indokolt gyanú esetén az adóhatóságok számlabetekintést is kérhetnek.

Egy ilyen számlabetekintési kérelem teljesítése ugyanakkor a szövetségi adóügyi bíróság (Bundesfinanzgericht) engedélyéhez kötött, mely engedély megfellebezhető.

Az automatikus adatcsere bevezetésével megszűnik az EU-forrásadó levonása.

A betétbiztosítást Ausztriában 2015 augusztusától a „Hitelintézetekre vonatkozó betétbiztosításról és befektetőkárpótlásról szóló szövetségi törvény“ (Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten, ESAEG) szabályozza.

A betétbiztosítás rendszerében alapvetően minden kamatozó vagy kamatmentes számlán vagy takarékbetétkönyvben elhelyezett pozitív számlaegyenleg személyenként és hitelintézetenkénti (akkor is ha több hitelintézet egyazon hitelintézeti csoporthoz tartozik) 100.000 eurós kifizetési maximumig biztosított.

Sem természetes sem jogi személyek nem kötelezhetőek önrész vállalására.

A betétbiztosítás a biztosított betéteket alapvetően a 15 munkanapos törvényi határidőn belül fizeti ki (a határidő 2021. január 1-től 10 munkanapra, 2024. január 1-től 7 munkanapra rövidül).

A befektetővédelem keretében többek közt a hitelintézettel szemben fennálló

  • az ügyfelek számára végzett értékpapírtárolási és -kezelési tevékenységből (értékpapír szolgáltatás),
  • a hitelintézet pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedelméből valamint az
  • egyéni ügyfeleknek nyújtott portfóliókezelésből

származó követelések befektetőnként maximum 20.000 euró-ig biztosítottak.

Ügyfelekre, melyek nem természetes személyek egy a követelés 10%-ának megfelelő önrész vonatkozik.

Befektetővédelmi igények érvényesítéséhez kérelemmel kell fordulni az illetékes befektetővédelmi intézményhez. A befektetővédelmi intézmény a jogosultság és az összeg megállapítását követő 3 hónapon belül fizeti ki a követeléseket.